Geen posts.
Geen posts.

Voorbereiding

Klasveld is een organisatie die op het gebied van ICT in het onderwijs verbeteringen probeert aan te brengen. Deze verbeteringen wilde ze graag doormiddel van een congres aan het onderwijs tonen. Aan mij de taak om een concept te bedenken voor een congres waar ICT centraal staat. Ik was vrij om te bedenken wat ik wou.

Competenties

Voor deze opdracht het ik de volgende competenties gekoppeld:

- Visie
- Marktgerichtheid
- Innovativiteit
- Creativiteit
- Omgevingsbewustzijn